Rådek AB

REVISIONSBOLAG

Rådek AB

B201771

559007-7466

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 4082

630 04 Eskilstuna

Södermanlands län

016 13035 80

KONTAKTPERSON

Johan Rudengren

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE:

Ar Bentevik Björn: P088853, Rådek Redovisning & Revision AB, NYKÖPING

STYRELSELEDAMÖTER

Ar Rudengren Johan: P087843, Figure Eight AB, ESKILSTUNA


ÄGARE:

Figure Eight AB, 556042-2973, Önsta gård 1, 635 18 HUSBY-REKARNE

Ar Björn Bentevik: P088853, Rådek Redovisning & Revision AB, NYKÖPING

Treevi AB, 556464-4549, Muhrbeck, Värngatan 1, 645 32 STRÄNGNÄS

Jerry Thorin, ej revisor, Rådek AB, Box 183, 611 25 Nyköping

Ar Anna Simula, P200788, Rådek Redovisning & Revision AB, Box 183, 611 25 NYKÖPING