Revisorsgruppen i Malmö AB

REVISIONSBOLAG

Revisorsgruppen i Malmö AB

B005940

556575-5286

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Slottsgatan 20

211 33 MALMÖ

Skåne län

Sverige

040-664 63 80

KONTAKTPERSON

Thomas Jönsson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER:

Ar Thomas Jönsson, P088923, Revisorsgruppen i Malmö AB, Slottsgatan 20, 211 33 MALMÖ

Urban Engerstedt, ej ar/gr

Ar Christian Sparrholm

Ar Lars Nyström

Ar Gustav Jönsson


STYRELSESUPPLEANTER:

Ar Anders Andersson, P086137, Anders Andersson Revisionsbyrå i Malmö AB, Östra Ellebäcksvägen 16, 240 13 GENARP


ÄGARFÖRTECKNING:

Ar Thomas Jönsson, P088923, Revisorsgruppen i Malmö AB, Slottsgatan 20, 211 33 MALMÖ

Ar Christian Sparrholm