Revisorsgruppen i Malmö AB

REVISIONSBOLAG

Revisorsgruppen i Malmö AB

B005940

556575-5286

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Slottsgatan 20

211 33 MALMÖ

Skåne län

Sverige

040-664 63 80

KONTAKTPERSON

Thomas Jönsson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER

Ar Thomas Jönsson, P088923, Revisorsgruppen i Malmö AB, Slottsgatan 20, 211 33 MALMÖ


ÄGARE

Revisorsgruppen i Sverige Holding AB, Drottninggatan 99, 113 60 STOCKHOLM