Revisorsringen Sverige AB

REVISIONSBOLAG

Revisorsringen Sverige AB

B200365

556183-4259

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Distansgatan 2

421 74 VÄSTRA FRÖLUNDA

Västra Götalands län

Sverige

031-709 85 90

KONTAKTPERSON

Kjell Eriksson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMOT:

Ar Kjell Eriksson, Reg nr: P086992, Revisorsringen Sverige AB


STYRELSESUPPLEANT:

Gr Peter-Olof Pettersson, Reg nr: P088743, Revisorsringen Sverige AB


AKTIEÄGARE:

Gr Peter-Olof Pettersson, Reg nr: P088743, Revisorsringen Sverige AB

Ar Kjell Eriksson, Reg nr: P086992, Revisorsringen Sverige AB