SA Revision AB

REVISIONSBOLAG

SA Revision AB

B201035

556871-1138

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Box 57

534 21 VARA

Västra Götalands län

Sverige

0512-106 60

KONTAKTPERSON

Fredrik Hermansson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

STYRELSELEDAMÖTER Ar Fredrik Hermansson, regnr P201613, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Ar Thomas Skytt, regnr P091168, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Ar Anna Ehn, regnr P091506, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Gr Andreas Jahnstedt, regnr P092059, Sverker Alfredsson Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Ar Robin Lennartson, regnr P202338, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Ar Pär Hesselmark, regnr P202570, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Ar Ann-Louise Larsson, regnr P203655, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA Tomas Svärd, ej revisor, SA Revision AB, Box 57, 534 21 VARA AKTIEÄGARE: Lenirii AB, 559086-3709 Skytt Holding AB, 556869-1785 Jahnstedt Holding AB, 556866-1408 Vävkroken Invest AB, 556868-6454 Lindelid AB, 556870-2491 Ehn Förvaltning i Slädene AB, 556953-5452 Lilla Bruket Förvaltning AB, 559207-3505 ALLjunga AB, 559416-1951