Trevi Revision KB

REVISIONSBOLAG

Trevi Revision KB

B202482

969782-9886

Registrerat revisionsbolag

KONTOR

Karlfeldtsgatan 12

412 68 Göteborg

Västra Götalands län

KONTAKTPERSON

Jonas Jonasson

Auktoriserad

LEDNING/ÄGARE

KOMPLEMENTÄR Trevi Revision AB, 559105-1932, c/o Jonasson, Stora Ringvägen 67, 433 63 SÄVEDALEN KOMMANDITDELÄGARE Ellison Revision AB, 556916-7397, Brevbäraregatan 1, 431 66 MÖLNDAL Storöns Revision AB, 556684-7108, Kvarndalsvägen 8 B, 442 95 HÅLTA Sävedalens Revision AB, 556815-0071, Stora Ringvägen 67, 433 63 SÄVEDALEN