Alexander Söderlund

person
person REVISOR

Alexander Söderlund

P203324

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Varlabergsvägen 29

434 39 KUNGSBACKA

Hallands län

010-213 03 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se