Anders Ivstam

person
person REVISOR

Anders Ivstam

P203716

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Box 386

201 23 MALMÖ

Skåne län

075-246 41 00

www.deloitte.se

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se