Andreas Mathiasen

person
person REVISOR

Andreas Mathiasen

P093019

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Kungsgatan 10

632 20 ESKILSTUNA

Södermanlands län

016-15 97 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se