Annelie Finnberg Skoog

person
person REVISOR

Annelie Finnberg Skoog

P091874

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Box 1064

721 27 VÄSTERÅS

Västmanlands län

021-19 66 00

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se