Bertil Toresson

person
person REVISOR

Bertil Toresson

P084796

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Forvis Mazars AB

556439-2099

Terminalgatan 1

252 78 HELSINGBORG

Skåne län

Sverige

042-37 19 00

www.forvismazars.com

office
office HUVUDKONTOR

Forvis Mazars AB

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.forvismazars.com