Björn Börjesson

person
person REVISOR

Björn Börjesson

P088233

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Konrev, Konsultation och Revision AB

556247-0012

Skalldalsvägen 18

436 52 HOVÅS

Västra Götalands län

Sverige

031-68 00 80

www.konrev.se