Carin Forsström

person
person REVISOR

Carin Forsström

P201826

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

S:t Persgatan 21a

753 20 UPPSALA

Uppsala län

018-65 81 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se