Christoffer Bengtsson

person
person REVISOR

Christoffer Bengtsson

P203638

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Masthamsgatan 1

405 32 GÖTEBORG

Västra Götalands län

010-213 10 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se