Daniel Johansson

person
person REVISOR

Daniel Johansson

P091154

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Conseil Revision AB

556758-8800

Linnégatan 14, 5 tr

114 47 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

070-859 96 60

www.conseil.se