Danielle Jönsson

person
person REVISOR

Danielle Jönsson

P202987

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Nytorgsgatan 14

262 30 ÄNGELHOLM

Skåne län

0431-41 78 50

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se