Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

David Hedlund

person
person REVISOR

David Hedlund

P200180

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Box 89

701 41 ÖREBRO

Örebro län

010-213 18 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se