Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Erik Kullberg

person
person REVISOR

Erik Kullberg

P202859

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Box 942

501 10 BORÅS

Västra Götalands län

033-799 30 00

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/se