Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Erik Svenson

person
person REVISOR

Erik Svenson

P202180

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Box 179

751 04 UPPSALA

Uppsala län

010-212 61 60

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se