Eva Dverstorp

person
person REVISOR

Eva Dverstorp

P090845

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Folkesson Råd & Revision AB

556889-5246

Box 3035

750 03 UPPSALA

Uppsala län

Sverige

018-17 24 50