Fredrik Lindh

person
person REVISOR

Fredrik Lindh

P092638

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Lindhs Revisorer AB

559236-8798

c/o Fredrik Lindh Ångaren Ediths gata 9

417 61 Göteborg

Västra Götalands län

Sverige

0702 13 44 97