Fredrik Lundgren

person
person REVISOR

Fredrik Lundgren

P091844

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Box 236

931 22 SKELLEFTEÅ

Västerbottens län

0910-58 58 00

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se