Håkan Davidsson

person
person REVISOR

Håkan Davidsson

P089639

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Box 192

351 04 VÄXJÖ

Kronobergs län

075-246 36 00

www.deloitte.se

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se