Håkan Andreas Jonsson

person
person REVISOR

Håkan Andreas Jonsson

P092025

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Östra Strandgatan 24

903 04 UMEÅ

Västerbottens län

010-212 53 00

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se