Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Håkan Pettersson

person
person REVISOR

Håkan Pettersson

P088891

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se