Hanna Hedin

person
person REVISOR

Hanna Hedin

P092607

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Baker Tilly Asplunds AB

556272-0556

Storgatan 50

881 30 SOLLEFTEÅ

Västernorrlands län

Sverige

0620-570 50

www.bakertillyasplunds.se

office
office HUVUDKONTOR

Baker Tilly Sverige AB

Kanongatan 155

254 67 Helsingborg

Västra Götalands län

Sverige

010-525 2790

www.bakertilly.se