Henrik Lundquist

person
person REVISOR

Henrik Lundquist

P203378

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

Sverige

08 563 070 00

www.grantthornton.se