Ingrid Sjölander

person
person REVISOR

Ingrid Sjölander

P202398

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Box 4009

203 11 MALMÖ

Skåne län

010-212 70 00

www.pwc.com/se