Jacob Kvarnhammar

person
person REVISOR

Jacob Kvarnhammar

P093053

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

KPMG AB

556043-4465

Box 227

201 22 MALMÖ

Skåne län

040-35 62 00

www.kpmg.se

office
office HUVUDKONTOR

KPMG AB

Box 382

101 27 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-723 91 00

www.kpmg.se