Jessica Aldefelt

person
person REVISOR

Jessica Aldefelt

P200283

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ahrås & Aldefelt Revision AB

556632-2011

Storsjöstråket 15D

831 57 ÖSTERSUND

Jämtlands län

Sverige

063-10 80 29

www.aarevision.se

office
office HUVUDKONTOR

Ahrås & Aldefelt Revision AB

Storsjöstråket 15D

831 57 ÖSTERSUND

Jämtlands län

Sverige

063-10 80 29

www.aarevision.se