Jimmy Stig-Olof Larsson

person
person REVISOR

Jimmy Stig-Olof Larsson

P203233

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se