Joel Karlsson

person
person REVISOR

Joel Karlsson

P201769

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

556663-2971

Kristinagatan 15

724 61 VÄSTERÅS

Västmanlands län

Sverige

021-13 43 48

www.adsum.se