Karl Johan Persson

person
person REVISOR

Karl Johan Persson

P090555

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Wekon Revision AB

559030-4928

Box 18

671 21 ARVIKA

Värmlands län

0570 177 00

www.wekonrev.se