Jonas Huléen

person
person REVISOR

Jonas Huléen

P202561

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Baker Tilly Kärnan Kommanditbolag

969794-2713

Järnvägsgatan 9

252 24 HELSINGBORG

Skåne län

Sverige

0734038190

office
office HUVUDKONTOR

Baker Tilly Stockholm KB

Box 1303

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-787 62 00

www.bakertillystockholm.se/