Karin Westerlund

person
person REVISOR

Karin Westerlund

P088947

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Forvis Mazars AB

556439-2099

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.forvismazars.com

office
office HUVUDKONTOR

Forvis Mazars AB

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.forvismazars.com