Karoline Norheim

person
person REVISOR

Karoline Norheim

P203852

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Kapellgatan 5

553 17 Jönköping

Jönköpings län

Sverige

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se