Kristina Ahlstrand

person
person REVISOR

Kristina Ahlstrand

P089015

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

MAZARS AB

556439-2099

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.mazars.se

office
office HUVUDKONTOR

MAZARS AB

Box 1317

111 83 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010 456 40 00

www.mazars.se