Lars Skoglund

person
person REVISOR

Lars Skoglund

P088665

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

KPMG AB

556043-4465

Box 476

852 29 SUNDSVALL

Västernorrlands län

060-64 50 00

www.kpmg.se

office
office HUVUDKONTOR

KPMG AB

Box 382

101 27 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-723 91 00

www.kpmg.se