Lina Jernebring

person
person REVISOR

Lina Jernebring

P200006

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

556029-6740

Vaksalagatan 6

753 20 UPPSALA

Uppsala län

Sverige

010-212 61 60

www.pwc.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

-

113 97 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

010-212 40 00

www.pwc.se