Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Linus Sandberg

person
person REVISOR

Linus Sandberg

P092997

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 85

651 03 KARLSTAD

Värmlands län

054-14 45 50

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se