Malin Karlsson

person
person REVISOR

Malin Karlsson

P090651

Godkänd

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Ernst & Young AB

556053-5873

Kyrkogatan 27

671 31 ARVIKA

Värmlands län

0570-180 20

www.ey.com/se

office
office HUVUDKONTOR

Ernst & Young AB

Box 7850

103 99 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-520 590 00

www.ey.com/sv_se