Malin Inestam

person
person REVISOR

Malin Inestam

P091607

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Slottsgatan 27

722 11 VÄSTERÅS

Västmanlands län

021-17 79 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se