Malin Karlsson

person
person REVISOR

Malin Karlsson

P202620

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Deloitte AB

556271-5309

Lasarettsgatan 3

331 21 VÄRNAMO

Jönköpings län

075-246 38 00

www.deloitte.se

office
office HUVUDKONTOR

Deloitte AB

Rehnsgatan 11

113 79 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

075-246 20 00

www.deloitte.se