Tjänsten Revisorssök fungerar för närvarande inte normalt. Detta påverkar även flera av våra e-tjänster. Felsökning pågår.

Marie Jönsson

person
person REVISOR

Marie Jönsson

P089221

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Nyström & Partners Revision KB

969641-1777

Vasatorpsvägen 1 C

254 57 HELSINGBORG

Skåne län

Sverige

042-16 32 90

www.crowehorwath.net/se