Mats Lindblom

person
person REVISOR

Mats Lindblom

P092589

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

GefleRevisorerna AB

556800-2124

Timmermansgatan 1

802 66 GÄVLE

Gävleborgs län

026-54 30 80

www.geflerevisorerna.se