Mikael Thorsson

person
person REVISOR

Mikael Thorsson

P090957

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

R3 Revisionsbyrå i Göteborg AB

556898-5872

Mölndalsvägen 30 A

412 63 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-730 44 00

www.r3.se