Örjan Karlsson

person
person REVISOR

Örjan Karlsson

P089797

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Box 2323

600 02 NORRKÖPING

Östergötlands län

011-36 47 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se