Oskar Forsberg

person
person REVISOR

Oskar Forsberg

P202604

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

KPMG AB

556043-4465

Box 7

651 02 KARLSTAD

Värmlands län

054-14 48 00

www.kpmg.se

office
office HUVUDKONTOR

KPMG AB

Box 382

101 27 STOCKHOLM

Stockholms län

Sverige

08-723 91 00

www.kpmg.se