Oskar Strålin

person
person REVISOR

Oskar Strålin

P203029

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Stora Torget 4

582 19 LINKÖPING

Östergötlands län

013-480 24 00

www.grantthornton.se

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

08-563 070 00

www.grantthornton.se