Pär Heikki

person
person REVISOR

Pär Heikki

P203414

Auktoriserad

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

Grant Thornton Sweden AB

556356-9382

Lastvägen 50B

981 38 KIRUNA

Norrbottens län

Sverige

office
office HUVUDKONTOR

Grant Thornton Sweden AB

Box 7623

103 94 Stockholm

Stockholms län

Sverige

08 563 070 00

www.grantthornton.se