Patrik Högström

person
person REVISOR

Patrik Högström

P093299

Auktoriserad med behörighet att granska hållbarhetsrapporter

briefcase
briefcase ARBETSGIVARE

RSM Göteborg KB

969667-7658

Bohusgatan 15

411 39 GÖTEBORG

Västra Götalands län

Sverige

031-719 17 00

www.rsm.se